top of page

Megállapodás


A jelen megállapodás (továbbiakban: „Megállapodás”) a Sísuligánok Sport és Szabadidő Egyesület, mint táborszervező (a továbbiakban: „Szervező”) által meghirdetett nyári gyerek táborok igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szervező adatai

Név: Sísuligánok Sport és Szabadidő Egyesület
Cím: 2000 Szentendre, Fortuna köz 1.
Nyilvántartási száma: 13-02-0008568

E-mail cím: sisuliganok@gmail.com
Telefonszám: +36 30 527 3042

2. Az Egyesület által nyújtott túravezetés és sportoktatás célja, hogy az Egyesület tagjait, pártoló tagjait (a továbbiakban: Résztvevő) megismertesse az utazás, természetjárás, túrázás, kerékpározás, síelés, sup, mint sportolási lehetőség örömeivel, előnyeivel, különösen ügyelve az adott sportág helyes és biztonságos kivitelezésére, a megfelelő technikai elemek elsajátítására, a sportolási lehetőség szükséges előkészületeinek ismertetésére. A cél, hogy a mozgásos életforma egyre népszerűbb legyen. Az Egyesület továbbá javaslatot tesz, tájékoztatást nyújt a program megvalósításához szükséges egyéb feltételek, mint szálláshely, étkezés, belépőjegyek, bérletek foglalásával, vásárlásával kapcsolatban.

​3. A Felek rögzítik, hogy a Szervező a jelentkezési lapon megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezési lapon megjelölt gyermek számára a megjelölt táborban. A részvétel feltétele, az előleg befizetése, mely a tábor teljes díjának az 50%-a. Az előleg befizetése készpénzben előre egyeztetett helyszínen és időpontban, illetve utalással az Alapítvány Magnetbanknál vezetett 16200106-11666226-00000000 számú számlájára is történhet. A fennmaradó részt a tábor megkezdése előtt legkésőbb 1 héttel kérjük befizetni. Szülő elfogadja, hogy Szervező kizárólag a tábordíj 50%-ának befizetésekor regisztrálja a gyermeket táborába. Szülő a tábordíj előlegének befizetésével a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 

4. A táborokban csak egészséges gyermek és személyzet vehet részt. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A nyilatkozatot a tábor első napján, a helyszínen a Szülő fogja írásban megtenni. Amennyiben a gyermek a táborban megbetegszik, a tábor vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, a beteg gyermeket a szülő megérkezéséig elkülöníteni, felügyeletére személyzetet biztosítani. A szülő köteles a gyermeket a táborból elvinni.

5. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre, illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. Nem terjed ki a gyermek magatartásproblémáiból, vagy egyéb idegrendszeri éretlenségre visszavezethető sérülésekre, balesetekre. A szervező mindent megtesz, hogy a gyermek balesetmentesen és örömteli pillanatokkal feltöltve fejezze be a tábort. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket és a helyszín házirendjét. Ennek nem betartása esetén keletkező károkért, balesetekért felelősséget nem tudunk vállalni.

6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondására az alábbi feltételek érvényesek:

  • Amennyiben a lemondás időpontja legalább 30 munkanappal megelőzi a táborkezdést, a befizetett előleget a Szervező visszafizeti a Szülőnek. 

  • Amennyiben a lemondás 30 napon belül, de egy hétnél korábban történik a befizetett előleg, a tábor díjának 50%-a, megilleti a Szervezőt.

  • Amennyiben a lemondás egy héten belül történik, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.

7. A Szervező fenntartja a programváltozás jogát. Az adott tábor meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy később megvalósuló tábori részvételre. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni.

8. Amennyiben a gyermek betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező a tábordíjat jogosult megtartani, de orvosi igazolás ellenében lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

9. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díjának 50%-át a készpénzben, vagy banki átutalással a Szervezőnek befizeti.

10. Fotó, videó hozzájárulás

A Szülő/Résztvevő a jelen megállapodás elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a tábor ideje alatt a Szervező és/vagy a résztvevők által készített film-, hang-, vagy fényképfelvételt a Szervező  honlapján közzétegye, valamint tevékenysége keretében egyéb promóciós céljaira felhasználja. Amennyiben Szülő/Résztvevő ehhez nem járul hozzá, ezt a tábor első napján írásban jelezheti!

bottom of page